Entrades per Per fi sol! D'en Carles Sans

Selecció de seients

Seleccioni els seients per la sessió programada el 26/05/2024 - 20:30h

Lliure Reservat Seleccionat

Dades del/la sol·licitant

Introdueixi les seves dades de contacte

Descomptes

Seleccioni un descompte (opcional)

Requeriments de pujada

Cost total

Nombre d'entrades: --

Preu final: --€

Un cop enviat el formulari, disposa de 10 minuts per completar la compra. Passat aquest temps, les entrades seran alliberades i haurà de començar de nou.